חנן ברנד

חנן ברנד

סמנכ"ל רשות החדשנות ומהנל חטיבת ההזנק

רשות החדשנות

הרצאות מפי חנן ברנד:

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu