יונת מרטון רזון

יונת מרטון רזון

ראש היחידה לתכנום מערכות אזרחיות, מעבר צה"ל לנגב

הרצאות מפי יונת מרטון רזון:

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu