אוהד פרקש

אוהד פרקש

מנהל הפעילות העסקית ומשנה למנכ"ל

SAP Israel

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu